Lovpligtig information

Undervisningsministeriet forlanger, at en række oplysninger offentliggøres på en efterskoles hjemmeside.

Vi tilstræber at samle de lovpligtige oplysninger på denne side, så de er let tilgængelige for enhver, der ønsker at se nærmere på vores skole.

Indholds- og årsplan
Læs den gældende indholdsplan her, og download årsplanen her.

 

Oplysninger om karakterer, fuldførelse m.v.
Ifølge lovens krav om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne kan du her finde oplysninger om skolens karaktergivning, gennemsnit osv. Du kan også finde oplysninger om fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og til beskæftigelse. Linksene henviser til Undervisningsministeriet og offentliggjorte karakterer for OrkesterEfterskolen.

Klik dig videre her

 

Skolens vedtægter
Download de gældende vedtægter her.

 

Oplysninger om prøvefrihed
På OrkesterEfterskolen tilbyder vi ikke afgangsprøve i kristendom og historie.

Historieundervisningen står mål med kravene fra Undervisningsministeriet, men vinkles bevidst musik- og kulturhistorisk.

10. classic er et prøvefrit, gymnasieforberedende undervisningstilbud.

Hver elev får løbende feedback, samt to gange i løbet af året en standpunktsevaluering og vil ved skoleårets slutning få et ‘eksamensbevis’ med en skriftlig vurdering af indsatsen gennem året.

Efterfølgende optagelse på gymnasial uddannelse vil foregå på grundlag af en optagelsesprøve, som gymnasiet afholder.

 

Lovpligtige evalueringer
Skolen foretager hvert år evalueringer på undervisningen, selvevaluering og undervisningsmiljø.

Klik her.

 

Antimobbe-strategi
Læs vores antimobbestrategi her.

 

Persondata politik
Læs vores persondata politik her.

 

Vores værdigrundlag
Musik er et universelt og fælles sprog, et unikt udtryksmiddel og en livsvarig kilde til glæde. Den klassiske musik kræver fordybelse for at åbne for store oplevelser og udvikling af færdigheder som grundlag for at kommunikere musikalsk.

Ved at spille skærpes koncentrationsevne, udtrykskraft og fantasi. I sammenspillet udvikles samarbejde, lydhørhed, tolerance og fælles begejstring. Det udfordrer samtidig til individuel udfoldelse og personligt initiativ.

Det er skolens nærmere formål at støtte og inspirere hver enkelt elev i sin udvikling:

  • Bogligt og intellektuelt ­ved at give det bedst mulige grundlag uanset senere uddannelses-­ og erhvervsvalg.
  • Musikalsk og æstetisk ­ ved at opbygge en ballast af musikalske og instrumentale færdigheder, musikalsk forståelse, kunstnerisk bevidsthed og musikglæde.
  • Menneskeligt og socialt ved at invitere til aktiv deltagelse i et efterskolemiljø, hvor gensidig respekt og omsorg, ansvarlighed og fordybelse vokser ud af fællesskabet og de fælles musikalske projekter.

OrkesterEfterskolen skal søge at virkeliggøre disse formål med udgangspunkt i et musikalsk miljø, der har den klassiske musik som grundlag.

Se endnu mere i den fulde indholdsplan, som du finder her.

Skolens oplysninger

Skolekode: 661 303

CVR.nr.: 27 88 49 54

 

Bank
Nykredit Bank

Reg.nr.: 8117
Kontonummer: 0000 976 649

IBAN: DK2481170000976649

BIC/SWIFT: NYKBDKKK