Elever med særlige behov

OrkesterEfterskolen tilbyder både specialundervisning og inklusionsundervisning til et mindre antal elever.

Specialundervisning og inklusionsundervisning vil altid ske efter grundig dialog med eleven, forældre/værger og den eventuelt henvisende instans i elevens kommune. Vi er en almen efterskole, men det er vigtigt for os at kunne tilbyde den støtte, der skal til, for at den enkelte elev kan trives i undervisningen, både fagligt og socialt.

Hvis en elev på forhånd ved, at vedkommende får brug for en mentor eller et tilbud om special- eller inklusionsundervisning, beder vi om, at man tager kontakt til skolen så tidligt som overhovedet muligt før skoleårets start.

Inklusionsundervisning

En elev er i målgruppen for inklusionstilbud, hvis den almindelige undervisningsdifferentiering ikke er tilstrækkelig.

Formålet med inklusionstilbuddet er, at eleven hjælpes til at få større udbytte af undervisningen. Der tages i tilbuddet afsæt i den enkelte elevs forudsætninger. Som hovedregel vil inklusionstilbuddet på OrkesterEfterskolen ligge som ekstra timer uden for almindelig skoletid.

For at modtage inklusionsundervisning skal der foreligge en skriftlig aftale mellem den enkelte familie/værger og skolen. Denne aftale indeholder en beskrivelse af elevens behov samt en plan for, hvordan inklusionstilbuddet tilrettelægges.

Specialundervisning

En elev kan være i målgruppen for specialundervisning, hvis inklusionstilbuddet ikke er tilstrækkeligt. For at komme i betragtning til specialundervisning skal der foreligge en udredning. Kontakt OrkesterEfterskolen i god tid inden skolestart, hvis du er i målgruppe for specialundervisning.

Mentor

Nogle elever har brug for løbende samtaler med en fast voksen i et omfang, der går ud over, hvad den almindelig kontaktlærer tilbyder. Det kan handle om personlig trivsel eller hjælp til at færdes i det sociale. Hvis man har behov for en mentor på skolen, skal man som udgangspunkt medbringe en bevilling fra sin kommune på et passende antal støttetimer.