Bestyrelse og repræsentantskab

OrkesterEfterskolen har en bestyrelse, der vælges demokratisk af skolens repræsentantskab. Repræsentantskabet består dels af institutioner og organisationer i det danske musiklandskab, dels af personlige medlemmer fra Støtteforeningen.

Bestyrelsen

Formand
Klaus Wilbrandt Kjær
Læge. Repræsenterer Støtteforeningen (genvalgt 2019)

Gadekæret 6
7700 Thisted
Tlf: 4240 0416
E-mail: kw.kjaer@gmail.com

Robert Bøgelund Vinther
Studieleder ved Det Jyske Musikkonservatorium. Repræsenterer Det Jyske Musikkonservatorium (genvalgt 2020)

Oliver Quast
Repræsenterer Støtteforeningen (genvalgt 2019)

Lykke Søndergaard Kristensen
Repræsenterer Tempi (valgt i 2019)

Jens Dammeyer Sørensen
Repræsenterer musikskolerne (valgt i 2021)

Grete Granerud
Repræsenterer DAOS (valgt i 2024)

Rune Lundsgaard
Repræsenterer musikhøjskolerne (valgt i 2023)

Ane Skak
Repræsenterer Støtteforeningen (valgt i 2022)

Tove Bjerre
Lærer På Orkesterefterskolen (medarbejderrepræsentant, valgt fra skoleåret 20/21)

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den øverste, ansvarlige myndighed for OrkesterEfterskolen. Her vælges bestyrelsen, og der laves evt. ændringer i skolens vedtægter.

 

Bestyrelsen
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for OrkesterEfterskolen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og ansætter forstanderen, som forestår den daglige ledelse. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling af medlemmerne af støtteforeningen samt repræsentantskabet.

Repræsentantskab

OrkesterEfterskolen nyder bred opbakning i musiklivet og har et repræsentantskab med aktører fra alle lag i det danske musikalske landskab. Fra de professionelle musikere og musikkonservatorierne over musikskolerne og Dansk Pædagogisk Universitet (DPU) til amatørmusiklivet.

Vi er stolte af vores stærke faglige fundering af repræsentantskabet.

OrkesterEfterskolens Repræsentantskab:
Dansk Talentakademi. Ensemble MidtVest. DR SymfoniOrkestret. Det Jyske Musikkonservatorium. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Syddansk Musikkonservatorium. Gladsaxe Pigegarde. DAOS – Dansk Amatør Orkester Samvirke. Den Jyske Sangskole. ESTA (European String Teacher Association). Musik & Ungdom. SMIRA – Samråd af Musikskoler i Ringkøbing. DMpF – Dansk Musikpædagogisk Forening. Sankt Annæ Gymnasium. Holstebro Musikskole. Musisk Oplysnings Forbund. EPTA (European Piano Teachers Association). Holstebro Gymnasium og HF. Støtteforeningen for OrkesterEfterskolen. Danske Musik- og Kulturskoleledere. Landsdelsorkestermusikernes Fællesråd. TEMPI.

Repræsentantskabet
Ifølge vedtægterne er en række institutioner i dansk musikliv tilstede i repræsentantskabet med stemmeret til generalforsamlingen.