Støtteforening

Alle der vil støtte op om Orkesterefterskolen kan blive medlem af skolens støtteforening. Den består hovedsageligt af nuværende og forhenværende elever og forældre.

Som medlem af foreningen modtager du løbende informationer om skolens arrangementer og udvikling – og du kan deltage i den årlige generalforsamling, der plejer at blive afholdt den sidste lørdag i september i forbindelse med skolens fælles forældredag.

Følg med i støtteforeningens arbejde på Facebook.

Gennem foreningen støtter du fødekæden i dansk musikliv og udviklingen af unge talenter inden for klassisk og folkemusik. Kontingent og øvrige indtægter går ubeskåret til aktiviteter for eleverne og indkøb af noder, instrumenter mv. Der er ingen administrationsudgifter, alle arbejder frivilligt og ulønnet – og alle kompetencer og gode initiativer er velkommen.

Støtteforeningen er åben for alle, der er interesserede i at støtte op om OrkesterEfterskolens arbejde med unge og musik. Alle medlemmer af støtteforeningen er stemmeberettigede på generalforsamlingen, hvor bestyrelsen vælges. Støtteforeningen er åben for alle.

Subscribe

* indicates required

Kontakt støtteforeningen her:

stotteforeningen@orkesterefterskolen.dk

 

Formanden for støtteforeningen er Ane Skak.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 2020/2021:

Kasserer: Francois Grimal

Bestyrelsesmedlem: Maibritt Hansen

Bestyrelsesmedlem: Lars Jakobsen

Bestyrelsesmedlem: Signe Knudstrup

Suppleant: Tatiana Kristensen

Suppleant: Karen Hedegaard