Musikefterskole med masser af faglighed

29. januar · 2021 | Ikke kategoriseret

Jeg hedder Line Mikkelsen, og jeg er én af de 6 boglige lærer på OrkesterEfterskolen – en musikefterskole, der kan meget mere end “bare” at nørde med musik. Her på skolen følger eleverne også en helt almindelige faglig undervisning, som du kender det fra folkeskolen – og så alligevel ikke. På vores musikefterskole har vi overskud til at lege lidt mere med indholdet i timerne og tilrettelægge undervisningen så eleverne får stort udbytte af den.

Ord former selvopfattelsen

Jeg er uddannet gymnasielærer i dansk og engelsk og har tidligere arbejdet på en hf-skole og været fængselslærer, så livet som efterskolelærer er stadig meget nyt, men ikke desto mindre vidunderligt udfordrende. Jeg holder meget af at undervise i litteratur og tekster, som udfordrer mine elever i deres opfattelse af sig selv og omverdenen. Det skrevne og talte ord er med til at forme vores selvopfattelse og den måde, vi agerer i verden på. Derfor synes jeg det er vigtigt, at eleverne tilegner sig en erfaring og et sprog til den verden, som de skal begive sig ud i. På den måde forberedes de både til deres videre uddannelse og til livet som sådan.

Gode diskussioner

Som sproglærer vægter jeg også diskussionen og samtalen rigtig højt, og derfor sniger der sig ofte samfundsrelevante problemstillinger ind i min undervisning – der er trods alt intet federe end at gå til frokostpause ovenpå en heftig elevdiskussion om kønsroller og sexisme. Det er i de øjeblikke, at jeg for alvor fornemmer, hvor stor en rolle, en lærer kan have i en elevs uddannelse. Dannelsen er helt central for efterskolerne, og eftersom et år hos os i forvejen kan rykke gevaldigt på unges udvikling og selvforståelse i det “at flytte hjemmefra” og være selvstændige, så mener jeg, at undervisningen på efterskolen skal kunne det samme. Mon ikke efterskolernes grundlægger N.F.S. Grundtvig ville være enig med mig i den holdning?

Musikalsk tværfaglighed

På OrkesterEfterskolen er elevernes interesse for musik en gave for os faglige lærere, fordi det tværfaglige arbejde hurtigt giver mening. Til jul skrev eleverne julesange, som led i lyrikundervisningen, og det faldt dem derfor helt naturligt at producere musik og endda musikvideoer til. Flere af lærerne synger morgensang med eleverne, og vi udnytter ofte elevernes viden om musik til at få andre perspektiver ind i undervisningen. Vi har blik for, at det ikke kun er eleverne, der kan lære noget i undervisningen, men et projekt vi er fælles om.