Ungdomstid er fællesskabstid

27. januar · 2021 | OrkesterEfterskolen

I skrivende stund er landets skoleelever hjemsendt. Vi savner vores elever og glæder os til de igen fylder skolen med musik, gode grin og den skønne energi der kendetegner ORKer (OrkesterEfterskolens elever).

Ungdomstid er fællesskabstid, og det er unaturligt at leve på afstand. Vores elever tager et stort ansvar ved at blive hjemme og begrænse deres sociale liv. Danmark skylder de unge stor tak! Myndighederne bør lade landets ansvarsbevidste efterskoleelever komme tilbage til skolerne så snart smittetrykket tillader det.

Sammen hver for sig

Vores lærere gør sig umage med at skabe rammer for socialt samvær over internet. Der bliver i den grad tænkt kreativt. Eleverne er med til meme-konkurrencer, online aftenkaffe, fælles madlavning, kagebagning, online yoga, styrketræning og en hel perlerække af aktiviteter på ZOOM.

Fællesskabet er der stadig, selv om skolen står tom.

Musikken er vores fælles interesse på Orkesterefterskolen og den spiller stadig, om end på afstand. De unge øver flittigt derhjemme, vi laver online korprøver og eleverne får deres soloundervisning online.

Kvaliteten i undervisningen er høj – også nu. Alligevel vil jeg og resten af personalet på OrkesterEfterskolen fejre den dag når vi får eleverne tilbage.

Med nyafsprittede hilsner
Asbjørn, forstander

Læs mere om vores musikskole.