OrkesterEfterskolen styrker folkemusik og -dans i Danmark

20. februar · 2019 | OrkesterEfterskolen

OrkesterEfterskolen er allerede godt i gang med at udvikle sig til et vigtigt mødested for folkemusikken i Danmark – og nu kommer der endnu mere folkemusik og -dans på skolen. Kulturminister Mette Bock lancerede i april 2018 en talentindsats, der skal styrke og udvikle lokale talentmiljøer – og OrkesterEfterskolen er nu udpeget til ”talentmiljø” indenfor folkemusik og folkedans i samarbejde med MGK MidtVest og Syddansk Musikkonservatorium.
– Vi er rigtigt glade for at blive udpeget som talentmiljø. Vi tolker det som et skulderklap til den indsats, vi gør for folkemusikken og -dansen i Danmark, siger forstander på OrkesterEfterskolen Charlotte Borchorst Faurschou.

Med udpegningen følger en pose penge med, som OrkesterEfterskolen, MGK MidtVest og Syddansk Musikkonservatorium nu vil bruge på ”dansebro” i Holstebro.

– Folkedans og folkemusik er det nye sort, og vi ønsker, at flere skal opleve glæden ved at spille og danse – og blive dygtige til det. Vi inviterer i de kommende år til dansebro i Holstebro flere gange om året, hvor unge musikere blandt andet fra OrkesterEfterskolen møder de næste niveauer af dygtige folkemusikere og -dansere. Med dansen i centrum bliver det en inspirerende fest for det spændende, spirende folkemusikmiljø i Danmark. Endnu flere skal spille og danse – og nogle af dem skal gå på MGK på folkemusik og videre på konservatoriet, siger Charlotte Borchorst Faurschou.

OrkesterEfterskolen er udpeget som ét blandt 10 talentmiljøer – blandt andre er også Dansk Talentakademi i Holstebro og omliggende kommuner og Det Kongelige Teaters Balletskole og lokale balletmiljøer udpeget.

Samtidig med udpegning af talentmiljøer i Danmark er Holstebro Kommune også udpeget til talentkommune – som en blandt seks kommuner. Den styrkede indsats rettet mod talenterne skal få endnu flere til at søge mod en professionel karriere indenfor kunst – fx musik og scenekunst.

Der er desuden oprettet et karriereprogram til de dygtigste talenter, som kan blive en del af den internationale elite indenfor deres fag. Talenterne får individuelle karriereplaner, hjælp fra professionelle mentorer og økonomisk støtte til aktiviteter.

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside.